کارفرمایان برتر استان اصفهان
با پشتیبانی شما همراهان و بزرگواران، صنایع غذایی مهرآرا در بیست و  ششمین جشنواره امتنان از کارگران و کارآفرینان نمونه استان اصفهان، با   حضور قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ابوالحسن فیروز آبادی،  موفق به دریافت تندیس کارفرمای نمونه گردید.

این افتخار تقدیم به تمامی شما عزیزان و همراهان


 

سخن روز
پیش از آنکه بالارفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.
ساعت