دریافت تندیس سیب سلامت

شایان ذکر است تندیس سیب سلامت یکی از نشان های معتبر در حوزه سلامت وایمنی غذایی می باشد که هر ساله از سوی وزارت بهداشت و درمان به فرآورده های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سلامت و ایمنی موضوع آیین نامه اعطاء نشان را رعایت کرده اند اعطا می شود
شرکت صنابع غذایی مهرآرا در سال 1390 موفق به دریافت تندیس سیب سلامت گردید.


سخن روز
موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.
ساعت