سخن روز
یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید.
ساعت